Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

 

Εικόνα Εξωφύλλου: Πεντηκοστή.

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Προετοιμασία για το ΄΄βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος΄΄, την ΄΄Επαγγελία τού Πατρός΄΄.

2. ΄΄Επαγγελία τού Πατρός΄΄: η ΄΄Δωρεά τού Αγίου Πνεύματος΄΄.

3. Η ΄΄Επαγγελία τού Πνεύματος΄΄, στους ΄΄Αναγεννημένους Γιους΄΄ τού Θεού.

4. Το ΄΄Πνεύμα τής Επαγγελίας΄΄, κράζει στην καρδιά τού γιού.

5. Αναγέννηση: Βάπτισμα στο νερό και το Άγιο Πνεύμα.

6. Το ΄΄Άγιο Πνεύμα τής Επαγγελίας΄΄: ΄΄σφραγίδα΄΄, ΄΄αρραβώνας΄΄, και ΄΄Χρίσμα΄΄.

7. Αλάλητοι στεναγμοί τού Πνεύματος στην καρδιά τών γιών.

8. Η ΄΄Εν Πνεύματι΄΄ λατρεία τού Θεού.

9. Ο ΄΄Εν Πνεύματι΄΄ λαλών γλώσσες.

10. Γένη γλωσσών.

11. Διαφορά ΄΄διερμηνείας΄΄, ΄΄προφητείας΄΄, και ΄΄γλωσσών΄΄.

12. Οι ΄΄γλώσσες΄΄, επιτελούνται ΄΄εν Πνεύματι΄΄, άλλαλα στην καρδιά.

13. Άλλο το ΄΄λαλείν ετέρας γλώσσας΄΄, και άλλο το ΄΄αποφθέγγεσθαι΄΄.

14. Τα γένη γλωσσών, παρουσιάζονται με ακατάπαυστη εκδήλωση.

15. Οι γλωσσολαλούντες, στην Αγία Γραφή ονομάζονται: ΄΄υιοί τού Θεού΄΄.

16. Ο νήπιος δεν διαφέρει δούλου.

17. Ο άπιστος και ο ιδιώτης.

18. Φωτισμός.

     α.  Οι γιοί τού Θεού είναι οι φωτιζόμενοι.

     β.  Οι γιοί τού Θεού:  γιοί τού φωτός.

     γ.  Ο γιος με την καθαρή καρδιά φωτίζεται.

     δ.  Το Άγιο Πνεύμα, φωτίζει στις καρδιές τών γιών τού Θεού.

     ε.   Γιοί τού Θεού:  Οι φωτισμένοι κληρονόμοι.

     στ. Ο φωτισμός είναι: Η Επαγγελία τού Αβραάμ στους                           κληρονόμους, και η Βασιλεία τών Αγίων.

      ζ.  Ο φωτισμός είναι:  η ΄΄Ζωή΄΄ που δίνει ο Κύριος.

      η. Ο φωτισμός είναι:  η ΄΄δόξα τού Θεού΄΄.

19. Ο φωτισμός του Χριστιανού γίνεται με την είσοδο του Θεού Λόγου στην καρδιά του.

20. Προς την τελειότητα.

21. Η ΄΄Επίγνωση΄΄.

22. Το ΄΄καθ’ ομοίωσιν΄΄.

23. "Πνευματική ζωή" και "Πνευματικός θάνατος".

24. "Φίλοι του Θεού".

25. Το ΄΄πλήρωμα τής Θεότητος΄΄.

26. Η Χάρις τού Θεού.

27. Ο αιώνας των αγίων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Δημιουργία αρχείου: 27-11-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

 Εισαγωγή

Πάνω